M E G H Í V Ó

Szegedi Bokorugró Tájfutó Sportegyesület ezúton meghívja a 2016.04.22-án 15 órára tartandó Közgyűlésére.

Közgyűlés helye: Öttömös , Gyarmati tanya.   /GPS koordinátái : N16 15,211 É19 43,617 /
elérhető a Szeged-Öttömös, vagy Baja-Szeged helyközi  járattal, a buszmegállótól 1,5km

Napirend


1. Levezető elnök megválasztása


2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása


 3. Két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása


 4. Határozatképesség megállapítása.  Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen egy órával később 16 órakor kerül megtartásra.


5. Elnöki beszámoló a  2016- évi pénzügyi terv megvalósításáról a  számviteli törvény előírásait figyelembe véve. id. Blum László


6. Beszámoló a 2016 -évi versenyek eredményességéről, minősítések.  Dr Felföldi Károly


7. 2017- évi pályázat  ismertetése.  id. Blum László


8. 2017- évi versenyeink ismertetése, új térképek. Dr Felföldi Károly


9. 2017- évi költségvetés, pénzügyi tervek ismertetése, tagdíjak, egyesületi vagyon. id. Blum László


 10. A meghozott közgyűlési határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti , és gondoskodik arról, hogy azok  8 napon belül  az egyesület honlapjára  felkerüljenek.


Mindenki megjelenésére  számítok!
Tisztelettel: id Blum László sk. egyesület elnöke
Szeged, 2017.04-03.

logo1