A kiadványt összeállította, szerkesztette: Schell Antal

...............................................................................................................................................................

A tájfutás életforma!

 

A heti edzések után hétvégén a tájfutó klubok versenyzői együtt vannak a verseny helyszínén. Mindkét nap versenyeznek, s szabadidejükben meglátogatják a környék nevezetességeit. Versenyzés közben olyan tájakat, természeti szépségeket ismernek meg, amelyekkel részletesen a versenyidőben nem foglalkozhatnak. Később egy-egy kirándulás során felkereshetők ezek a helyszínek akár a családdal akár barátokkal. A tájfutók sokat utaznak, hosszú időt töltenek együtt, s közben megismerik egymást. Sőt életre szóló barátságok is szövődnek. A több napos versenyek rendszerint szünidőben vagy nyáron vannak. Például az 5 napos Hungária kupa a hatvanas évek óta a családos tájfutók kedvenc nyári programja. A versenyélmények, a kiegészítő kultúr-programok, a közösségi együttlét – akár nomád szinten is – kellemes időtöltést biztosítanak.

A rendszeres edzések, versenyek következtében a tájfutás, a sportolás az élet mindennapi részévé válik. Ez a fajta sporttevékenység sajátos életformát jelent, olyat, amelyben a tájfutás meghatározó tényező.

Hogyan kezdheted el?

 

A tájfutással való ismerkedést érdemes már 8-12 éves korban elkezdeni, de a sportágba való bekapcsolódásnak felső korhatára nincsen. Ezt bizonyítják azok a versenyzők, akik életük derekán vagy még később ismerkedtek meg a sportággal. Ifjú korban az ismerkedést valamelyik sportegyesület tájfutó szakosztályában tanácsolt kezdeni. Magyarországon több mint 100 tájfutó szakosztály létezik, ezeknek a címét a Magyar Tájékozódási Futó Szövetségben és a megyei szövetségekben lehet megtalálni. Budapesten 27 szakosztály működik, ezekről a szakosztályokról a Budapesti Tájfutók Szövetsége tud felvilágosítást adni.

Tájfutó térképek és könyvek beszerzése

A sportág szakirodalma elsősorban az országos és budapesti szövetségben szerezhető be. Tájfutó térképek a budapesti szövetségben kaphatók. A helyi kiadású térképek beszerzéséről a megyei szövetségek tudnak felvilágosítást adni.

 

Olvasd a sportág szaklapját!

A budapesti szövetség kiadásában jelenik meg a TÁJOLÓ, amely az országos szövetség lapját, a TÁJFUTÁS-t is tartalmazza. Megjelenik évente 10 alkalommal. Előfizethető a budapesti szövetségben és a nagyobb versenyeken.

Kezdők oktatása

 

A tájfutás oktatására többféle módszer alakult ki. Vannak edzők, akik a sportág gyakorlati művelése előtt alapos elméleti oktatást tartanak szükségesnek. Ezeken a tanfolyamokon a kezdők megismerik a térképjeleket, a domborzatolvasás fortélyait, a tájoló használatát, a tájékozódás alapismereteit, a pontmegnevezések jelképrendszerét és minden egyéb tudnivalóit a sportág művelésének. Az elméleti oktatást legfeljebb térképolvasó túrák egészítik ki, ahol a kirándulásokon a gyerekek főleg a térkép és a valóság összevetését gyakorolják.

 

Más edzők azt mondják, a kezdőket rögtön meg kell ismertetni a tájékozódás és a verseny élményével, nagyon egyszerű és biztonságos pályákon. Így a gyermek rögtön közvetlen benyomást szerezhet a sportág lényegéről és azonnal élhet azzal a versenyszellemmel, ami minden fiatalban megvan. Megmutatni a másiknak ki az ügyesebb, ki a gyorsabb. Mai, rohanó világunknak ez a szemlélet felel meg jobban, de nem biztos, hogy minden vonatkozásban ez a jobb módszer. A felkészületlen versenyzés, egy esetleges teljesíthetetlen pálya, olyan kudarcélménnyé válhat, hogy többet hallani sem akar a gyermek a tájfutásról.

 

Ha tömegekkel szeretnénk a sportágat megismertetni, minden bizonnyal a helyes út a két módszer között van. Néhány óra alatt, jól felépített tematikával meg lehet ismertetni a gyerekekkel a legfontosabb tudnivalókat. A térkép színeinek és a legfontosabb térkép­jeleknek az ismerete, a térkép tájolásának tájoló nélküli és tájolóval (iránytűvel) végezhető módszere már elegendő lehet egy egyszerű versenypálya teljesítéséhez, amit a néhány órai képzés után ki is kell próbálni. A lényeg az, hogy a pálya nagyon egyszerű legyen és közben mindig biztonságban érezze magát a gyermek. Ezért kell az első gyakorlati foglalkozásokat az iskola udvarban vagy a gyerekek által is ismert parkokban tartani. A gyerekeket csak fokozatosan, lépésről lépésre szabad az egyre bonyolultabb feladatokkal megismertetni, hogy fel tudja dolgozni és főleg alkalmazni tudja a korábban megszerzett ismereteket.

 

A tájékozódási készség ösztönösen minden emberben megvan. Ez a készség azonban egyénenként más és más. Vannak fiatalok, akik már az első foglalkozáson megértik, hogy a térkép nem egy egyszerű színes papír, hanem leolvasható információkat tartalmaz a környezetről és ösztönösen forgatják be (tájolják) a helyes irányba a térképet. Ugyanakkor vannak idősebb, több éve versenyző felnőttek, akiknek a pontos és hatékony tájékozódás még mindig problémát okoz. Itt jön elő a sportágnak az a hihetetlenül fontos és hasznos tulajdonsága, hogy tájékozódni mindenkit meg kell(ene) tanítani, hiszen ez a tájfutás sportágtól függetlenül a mindennapi élet fontos kelléke. Az élet során mindenki közlekedik, gyalogosan az utcán, kirándul az erdőben, autót vezet ismert és ismeretlen országúton, és mindenütt tájékozódni kell. A jó és gyors tájékozódással sok időt és bosszúságot (és benzint) lehet megtakarítani, mindennek feltétele pedig a térkép ismerete és helyes használata. Ezért fontos az iskolákban a térképismeret és tájékozódás oktatása, amelynek jó eszköze lehet a tájékozódási futás sportág, hiszen nemcsak tájékozódni tanít meg, hanem egyúttal egy nagyon szép, szabadban űzhető sportolási lehetőséget is biztosít a résztvevők számára.

Feladatok

 

1. Alaprajz készítése a tanteremről.

Készítsd el tantermed térképét az alábbi minta alapján.

Felülnézeti ábrázolás: az osztályterem térképe

2. Tárgyak elhelyezése a tanteremben (a térképen).

A foglalkozás vezetője helyezzen el tárgyakat a tanterem különböző helyein (asztalon, padlón stb.), a hallgatók rajzolják rá térképükre a tárgyak helyét.

 

3. Térképjelek keresése az iskolaudvar térképén.

A nagyméretarányú – iskolaudvarokról és parkokról – készült térképeken a hagyományos tájfutó jelkulcs jelei mellett újabb „egyéni” jelekre is szükség lehet, ezért legjobb, ha ezeket a jeleket, jelkulcs kiegészítést, az adott térképre rátesszük, így mindenki tudni fogja, hogy melyik jel mit jelent.

A mellékelt iskolai térképen számold meg, hány padot, fenyőfát és nagy fát találsz!

Állapítsd meg az aránymérték segítségével sportpálya valóságos hosszát!

4. Térképösszerakós játék.

Egy térképet vágjunk fel különböző méretű darabokra. Könnyebb a feladat, ha nagyobb méretű négyzetekre vagy téglalapokra vágjuk, nehezebb, ha minél kisebb méretűre vágjuk. A feladat a térkép összerakása. Kétféle módon történhet: vagy a felvágott térképpel azonos térképre kell a felvágott darabokat ráhelyezni, vagy a „segéd” térkép nélkül kell az összerakást elvégezni.

 

5. Térképmemóriás játék

Elkészítünk max. 50-50 egybevágó térképrészletet tartalmazó négyzetet, vagy téglalapot. Mind a 100 darab hátoldala legyen egyforma! Ezeket összekeverjük és térképes oldalukkal lefelé fordítva (szabályosan) elrendezzük. Egy játékos egyszerre két kártyát hajt fel. Ha azonos térképdarabot talál, a párt elteheti, ha nem, visszafordítja a két lapot és a következő játékos kerül sorra. Ha párt talál, még egyszer ő következik. Az győz, aki a legtöbb párt gyűjti össze. Az emlékezetnek fontos szerepe van, innen a neve: memória játék.

 

6. Hol van ellenőrzőpont?

Az alábbi pontmegnevezések alapján határozd meg az ellenőrzőpontok helyét a térképen. A pont megjelölésére kb. 6-7 mm átmérőjű piros kört használunk. A megnevezésekben szereplő tereptárgy a kör középpontjába kerül. Rajzold rá a térképre a rajt és acél helyét. (A rajt jele piros háromszög, a célé pedig kettős kör.)

 

Rajt – vasútállomás épülete

1. Pont – nyiladék-keresztezdés

2. Pont – háromszög tisztás K-i sarka

3. Pont – hatos útelágazás

4. Pont – kerítéssarok forrás mellett

5. Pont – hármas patakösszefolyás

6. Pont – határjel a tisztás sarkánál

7. Pont – őzetető

8. Pont – forrás a tisztás közepén

9. Pont – magasles a nyiladékban

Cél – házikó a tó partján

7. Hol jártál?

Kiindulva a rajtból, az alábbi utasítások alapján, rajzold be a megtett útvonalat, valamint az ellenőrző pontok helyét.

 

Rajt–1. Pont: Kövesd a nyiladékot ÉK-i irányban az első nyiladék-kereszteződésig. Az ÉNy-i irányú nyiladékon haladsz a tisztásig. A tisztás északi sarkában van az 1. pont.

2. Pont: Az 1. pontból induló ösvényt követed az országútig, majd onnan haladsz ÉK-i irányban a villanyvezetékig. – A vezeték alatt szaladsz É-i irányban. – A 2. pont a vezeték és ösvény kereszteződésénél található.

3. Pont: Kelet felé követed az ösvényt az országútig, majd a második országútkanyarból induló ösvényen D felé szaladsz az ösvény-kereszteződésig, onnan K-re a nyiladékig. Ott található a 3. pont.

4. Pont: A nyiladékot követed DNy-ra a patakig, majd a patakot a folyás irányában a villanyvezetékig. Ott található a 4. pont.

5. Pont: A villanyvezeték alatt haladsz DK felé a tisztásig. Az ellenőrzőpont a tisztáson lévő ház DNy-i sarkánál lett lebökve.

6. Pont: A tisztás keleti sarkából induló szekérutat követed a patakig. – A patakon felfelé haladsz. – Az ellenőrzőpont a harmadik összefolyásnál van.

7. Pont: Tovább követed a patakot még kb. 100 m-t, onnan pedig a nyiladékot DK-re a következő patakig. – A patak mentén felfelé haladva a 7. pont a tisztás szélén lévő forrásnál van.

8. Pont: A tisztás szélét követed az útelágazásig, majd pedig a kerítés felé vezet ösvényt az országútig. – Az országúton a kerítéssarokig haladsz, majd a kerítés mentén ÉNy-i irányban a következő kerítéssarokig, ahol a 8. pont található.

9. Pont: Ny- felé szaladsz a pataktalálkozásig (kb. 150m). – Onnan az ösvényen a nyiladékig, majd ÉNy-ra a nyiladék és út kereszteződéséig. Ott a 9. pont.

CÉL: A 9. ponttól Ny-ra található tavat megkerülöd É-ról és érintve az etett és a magaslest, egy kerek tisztásra érsz. – Onnan a villanyvezetéket a hosszú tisztás felé haladsz. – A cél a tisztáson lévő házon van.

8. A térkép tájolása

A térkép tartása a haladási iránynak megfelelően.

Hogyan kell mozogni és tartani a térképet a haladási iránynak megfelelően?

Minden alkalommal, ahogy a tanuló irányt változtat a térképét is a helyes iránynak megfelelően, a kezében fordítania kell.

Az edző sétál a teremben és a tanulók minden fordulás után, újra forgatják térképüket (beállítják). Megnézik, mi van jobbra, balra és előttük.

Libasor játék:

A sort vezető tanuló irányváltoztatás után kilép a sorból és leellenőrzi a mellette elhaladók térképét, hogy jól vannak-e beállítva. Ezután beáll a sor végére.

A térkép tájolása a terep alapján

A térkép akkor van betájolva, ha a terep és a térkép összeillik. Ekkor a térkép északi széle észak felé néz, és könnyű a térképet összevetni a tereppel. Minden feladatban található egy térkép három különböző állásban. Karikázd be azt a betűt, amely melletti térkép helyes irányban fekszik a fölötte látható kép alapján.

9. Pályakitűzés a tornaterem térképén.

 

Rajt/Cél         

 

Ellenőrzőpont      

 

A A tornaterem térképén berajzoltuk a rajt/cél helyét. Rajzolj be 18 pontot. Határozz meg12-t, amit használnál, ha egy versenyt szeretnél rendezni a tornateremben.

B Rajzolj térképet a saját iskolád tornaterméről Rendezzétek be és rajzoljátok be a tárgyakat a térképre.

C Készíts egy pályát, mint ahogy azt a munkalapon tetted. Minden alkalommal egy másik (4-5 fős) csoport rendezze a következő versenyfeladatot a többieknek.


 

...............................................................................................................................................................
A kiadványt összeállította, szerkesztette: Schell Antal

logo1