A Keletmagyar Kupa tájékozódási futó verseny története

 1962 januárjában a kelet-magyarországi megyék Természetbarát Szövetségeinek debreceni tanácskozásán délalföldi ötlet nyomán megállapodtak abban, hogy „Kelet-magyarországi megyék válogatottjainak tornája” néven egy tájékozódási versenysorozatot indítanak el. A versenyt minden évben más megye rendezi, és az adott évi versenyen a rendező megye nem indít csapatot. A verseny a férfiaknál egyéni-csapat, nőknél csapatverseny formájában kerül megrendezésre. Az 1962. évi versenyt Nógrád megye rendezte (1. kép : a baloldali a nappali férfi ifjúsági, a jobboldali az éjszakai felnőtt férfi pálya, a térkép 1:40000 méretarányú), de a fogadkozások ellenére csak 3 megye (Csongrád-Hajdú-Heves) indította válogatottját, amelyen a Csongrád megyei válogatott (Tóth I-Rózsa G-Frányó F-Mándoki J- Kökényesi M-Németh J-Stróbl F-Hajdú A-Sindely I) szinte mindent megnyert (2. kép ), így mint az összetett vándordíj nyertese, a következő évben a II. tornát rendezhette (3. kép ). Ez Kunfehértó térségében került megrendezésre (4. kép ), ezen 4 megye (Nógrád-Heves-Szabolcs-Szolnok) válogatottja állt rajthoz, és az összetett vándordíj Heves megye válogatottjáé lett (5. kép ). A felnőtt férfi kategóriában óvás is volt, amely szerint…az első pontnál nem volt ott a pontőr, a második pont nem a helyén volt…. Az ellenőrzőbíró „bravúros” döntéssel elutasította az óvást, mivel későn adták be! A további évek versenyeiről nem sok adat maradt fenn nálunk, még a Csongrád megyei válogatott eredményeiről sincs dokumentum, kivéve 1965, ahol a Baranyai A-Perneki I-Pál Gy-László Gy-Molnár S-Juhász L-Verebélyi I-C. Nagy S-Gémes Zs-Kiss M-Jenovai E-Rácz E össze-állítású fiatal válogatott összetettben a 3. helyet szerezte meg, és ifjúsági kategóriákban két 2. helyet (Kiss M, C. Nagy S) sikerült begyűjteni.

 A keletmagyar Szövetségek 1966. novemberi tanácskozásán (Gyula) Hajdú megye bejelentette, hogy nem tudja megrendezni az 1967. évi versenyt. Mivel amúgy sem lett túl sikeres a versenysorozat, és az MTSz Versenybizottsága sem nagyon örült a ’külön utasságnak’, másrészt az országos bajnoki rendszerbe bekerültek a Kelet-magyarországi bajnokságok (egyéni, csapat, váltó), változtatni kellett. Ezért 1968-ban a Csongrád megyei Szövetség megalapította a II. osztályú „Keletmagyar Kupa” vándordíjas, 3x1 fős tájékozódási váltóversenyt, amelynek célja:…..”a váltóverseny népszerűsítése, a Kelet-magyarországon működő szakosztályok, szakszövetségek és tájékozódási versenybizottságok közötti sportbarátság mélyítése”…

 Keletmagyar Kupa mint váltóverseny, 1968-1973.

 Az 1968. évi versenyre még csak a keletmagyar megyék szakosztályai nevezhettek. Bár a verseny 4 kategóriára volt kiírva, de végül is csak felnőtt kategóriák indultak, igen szerény érdeklődés mellett (csak 4 megyéből neveztek, és érthetetlenül Csongrád megyei szakosztály nem indulhatott!). Nyílván ez a létszámfiaskó bírta rá a rendező szervet, hogy a következő évben (1969) már „engedélyezze” budapesti és Csongrád megyei szakosztályok nevezését is, aminek jótékony hatása meg is látszott a létszámon. Egyben megszűnt az ingyenesség, a következő években 15-20 Ft/váltó nevezési díjjal kellett számolni. A következő 4 évben mindig az őszi versenyévadban, hegyvidéki terepeken, változó létszámmal (1973-ban 67 váltó indult már 6 kategóriában!) került lebonyolításra a verseny.

 1968: mint a Kiírásból (6. kép ) látható, az ellenőrzőbíró Skerletz Iván lett volna, ha előző éjjel nem az Országos Éjszakai Bajnokságon (Debrecenben) indul! Mint a levelezésből kitűnik, azért a kistekkelt ellenőrzőpontokat megnézte, csak a verseny napján nem volt ott. A versenyközpont Kőhányáspusztán volt, Környe vasútállomásról különbusz szállította a versenyzőket. Az Éjszakai OB időbeli közelsége magyarázza talán az alacsony létszámot (7. kép ). Sajnos nem maradt fenn térkép. A versenyen nem volt nevezési díj.

 1969: a verseny Tatabánya körzetében volt (8. kép ), az előző évhez képest igencsak megnövekedett létszámmal, 4 kategóriában. Most már volt nevezési díj is, és Csongrád megyei szakosztályok is indulhattak. A felnőtt mezőnyben szeniorként még ma is aktív versenyzőket találhatunk (9. kép ). Érdekes, hogy a felnőtt női mezőnyben volt egy vegyes váltó is, ami meglepő, ismerve az akkori merev vonalakat.

 1970: egy megfelelő létszámú váltóverseny Csobánka mellett, a Kiírás is időben kikerült (2 hónappal a verseny előtt), mégis csak budapesti és Csongrád megyei versenyzők indultak.

 1971: a pilisszentkereszti versenyen, bár 4 kategória volt kiírva, csak két felnőtt kategória indult.

 1972: a penci versenyen döntően csak Csongrád megyeiek indultak. Valami probléma lehetett a lebonyolítással, mert a jegyzőkönyv tanulsága szerint problémát okozott a késői(!) indítás, és a két felnőtt kategóriában csak a női győztes volt hibapontmentes.

 1973: a Peskőn megrendezett verseny több szempontból is nevezetes verseny:

        a legnagyobb létszámú (67 váltó),

           először kerül kiírásra serdülő kategória,

          először használtunk 1:20000-es térképet (10. kép , 11. kép ), ráadásul az évi   kiadásút,

          utoljára volt váltóverseny forma.

1974-1980 Keletmagyar Kupák ősszel, egyéni versenyként .

 1974-ben változás történt: a verseny típusa megváltozott, a váltóverseny „átváltozott” egyéni (esetleg egyéni-csapat) versennyé. A miértre nem találtunk utalást (esetleg egyéni versenyt könnyebb rendezni?). A következő 7 évben az év második felében, de változó időpontokban, 5-15 Ft/fő nevezési díjjal, változó helyszíneken (négyszer hegyvidéken, háromszor Alföldön), néha igen alacsony létszámmal (1979-ben 35 fő) rendeztük a versenyt, többször más területek versenybíróival. Az látszott, hogy létszám csak akkor lesz, ha a ’hazai’ versenyzőknek nem kell messzire utazni. Mivel ebben az időben számtalan verseny volt már országosan, nem nagyon volt várható, hogy más megyék versenyzői is nagy számban látogatják majd a versenyt.

 1974: a kislétszámú naszályi verseny egyik pályája (12. kép ),

 1976: a biztató létszámú ásotthalmi versenyen (13. kép ) serdülő D fokozatot is kiírtunk ODK-s nem igazolt diákok részére,

 1980: a lakiteleki versenyen a versenyzőknek a vasútállomás-versenyközpont-cél-rajt útvonalon 3,6 km-t kellett gyalogolni, és először került kiírásra a kupaversenyen 13-14-es kategória; jászapáti, szolnoki és békéscsabai versenyzők is rajthoz álltak.

 Tavaszi Keletmagyar Kupák (egyéni) az Alföldön 1981-2008.

 1981-ben ismét változott a versennyel kapcsolatos stratégia: a verseny időpontja átkerült március végére (a versenyzők már ki vannak „éhezve” a versenyzésre) és végérvényesen lekerült a délalföldre (hátha itt korábban van versenyzésre való idő!). Ehhez a változáshoz az teremtette meg az alapot, hogy a délalföldön egyre több megfelelő minőségű színes térkép került forgalomba, másrészt a 80-as évek Csongrád megye tájékozódási futó sportjának „arany évei” voltak a versenyzők számát tekintve. Így nem volt váratlan, hogy 1981-ben a „tenyérnyi” Kömpöc térképen 15 kategóriában 231 fő állt rajthoz, és 1997-ig egy-két alkalom kivételével az indulók létszáma soha nem ment 150 fő alá. Ez a 15-16 év volt a Keletmagyar Kupák történetének csúcs időszaka. Jó térképeken (Kisasszony-erdő, Jánoshalma, Balotaszállás stb), alacsony nevezési díjjal (1050 Ft/fő), a verseny jellegét tekintve sokszor igen magas létszámmal zajlottak a versenyek. Néhány jellemző adalék ezekhez az évekhez:

 1981: először használtunk 1:15000-es térképet (14. kép ), először került kiírásra 11-12-es és F35-ös kategória,

 1982: egy akkori alföldi ’sztár’ térképen, a Kisasszony-erdőben (15. kép ) zajlott a verseny, de csak egy-két nem megyei versenyző indult rajta,

 1983: annak ellenére, hogy a verseny csak B fokozatú, kiemelt (piros pontos) rangot kapott. Ennek megfelelően a junior kategóriák is kiírásra kerültek; így nem csoda, hogy pl. balassagyarmati, pécsi, kaposvári, jászapáti, karcagi és budapesti szakosztályok is megjelentek, noha a Kiírás szerint a versenyrendezők szállás szervezéssel nem foglalkoztak. A verseny a technikás kunfehértói terepen került megrendezésre 51 ellenőrzőpont felhasználásával (16. kép , 17. kép ) mintegy 260 fős létszámmal (a legnagyobb létszámú Keletmagyar Kupa). Érdekes, hogy az eredményértesítő szerint viszonylag sok volt a kizárás jogtalan indulás miatt (nyilván a versenybíróság a verseny előtt nem nézte át a nevezések helyességét!);

 1985: a két 13-as kategóriában 80(!) fő indult (18. kép );

 1987: először volt szimból pontmegnevezés, és a 7-13 éveseknek szalagos pálya;

 1988: Balotaszállás (19. kép ), a szalagos pályán 45 induló volt, ismét kiírásra kerültek a 11-es kategóriák is;

 1989: a Kisasszony-erdőben (20. kép ) megrendezett versenyen paksi, kecskeméti és kiskunfélegyházi versenyzők is indultak;

 1991: a ’Condes’ programot használtuk a pályatervezésnél és a szimból készítésre;

 1993: kiírásra került az F45 kategória is.

  1998-tól (21. kép ) egy lassú csökkenés (2002-ig 110-140 fő, 2003 után 100 fő alatt) indult a versenyek létszámában (összefüggésben azzal, hogy a megyében is csökkenni kezdett a versenyzői létszám). Az időpont maradt a kora tavaszi, változatlanul maradtunk a délalföldön (22. kép : 2003, Kolbászsor, 23. kép : 2007, Ruzsa), és hát a nevezési díj 100 Ft/főről szépen felkúszott 800 Ft/főre. Még az a szégyen is elérte a versenyt, hogy 2005-ben 3 kategóriában 23 fő(!) indult. A versenysorozat végét a HTC rendezte (ez egyszer SI rendszerrel) városi középtávú verseny jelentette 2008-ban (24. kép ).

 Így a Keletmagyar Kupa 41 alkalommal került megrendezésre. Talán szerencsés lett volna, ha az 1981-es nagy váltáskor név változás is bekövetkezik, mondjuk Dél-Magyarország Kupára, figyelemmel a versenyek helyszínére. Béke poraira!

 Végezetül azok nevei, akik a kiírások alapján versenybíróként (elnök, pályakitűző, ellenőrzőbíró) a legtöbbször működtek közre a verseny sikeres megrendezésében: Dr. Tóth Imre (17), Dr. Felföldi Károly (16), Mendei Árpád és Gádzserné Kotogány Ilona (9-9), Nagyné Jenovai Klára és Molnár Mihály (8-8), Kovács István (7), Benedek Jenő, Csonka Antal és Bódy László (6-6).

 

Dátum

Helyszín

Térkép

Rendező

Versenybíróság

Versenyadatok

Verseny típus

Létszámadatok

1968. okt. 27.

Környe

Kápolnapuszta ÉK-Kőhányáspuszta DNy

1:25000

CsTSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Mendei Árpád

Molnár Mihály

eb: Skerletz Iván

Benedek Jenő

II. osztályú, tájegységi, minősítő, nappali,

3x1 fős váltóverseny

13 váltó

2 kategória

össz. vándordíj: Pest megye

1969. okt. 26.

Tatabánya

Észak-Vértes

1:25000

CsTSz

e: Benedek Jenő

pk: Mándoki József

Dr. Pelle Pál

eb: Molnár Mihály

II. osztályú, tájegységi, minősítő, nappali,

3x1 fős váltóverseny

56 váltó

4 kategória

össz. vándordíj: Budapesti TSz

1970. okt. 25.

Csobánka

Hosszúhegy

1:25000

CsTFSz

e: Jenovai Erzsébet

pk: Jenovai Klára

Kotogány Ilona

Molnár Mihály

Kiss Tibor

eb: Benedek Jenő

II. osztályú, területi, minősítő, nappali,

3x1 fős váltóverseny

50 váltó

4 kategória

1971. szept. 26.

Pilisszentkereszt

Pilis 7

1:25000

CsTFSz

e: Mendei Árpád

pk: Molnár Mihály

Bernátsky Ferenc

eb: Benedek Jenő

II. osztályú, országos, minősítő, nappali,

3x1 fős váltóverseny

23 váltó

2 kategória

1972. szept. 24-

Penc

Cserhát I

1:25000

CsTFSz

e: Benedek Jenő

pk: Molnár Mihály

Jenovai Klára

Körmendi Ilona

eb: Mendei Árpád

II. osztályú, országos, minősítő, nappali,

3x1 fős váltóverseny

45 váltó

4 kategória

1973. okt. 14.

Tatabánya

Peskő

1:20000

CsTFSz

e: Kotogány Ilona

pk: Gömöri Éva

Szabó Anna

Török Zoltán

Vaczkó Zoltán

eb: Dunás V. Imre

B, C fokozatú, országos, minősítő, nappali,

3x1 fős váltóverseny

67 váltó

6 kategória

1974. szept. 6.

Kosd

Naszály

1:20000

CsTFSz

e: Gombkötő Péter

pk: Schluth Péter

Nyitrai György

eb: Dr. Vízkelety László

B, C fokozatú, országos, minősítő, nappali, egyfordulós, normáltávú, egyéni

59 fő

6 kategória

1975. okt. 5.

Kosd

Naszály

1:20000

CsTFSz

e: Cserny Gábor

pk: Cserny Gábor

Kettner Gábor

eb: Bermann Gábor

B, C fokozatú, országos, minősítő, nappali, egyfordulós,

normáltávú, 2x1 fős egyéni-csapatverseny

36 fő

6 kategória

1976. nov. 14.

Ásotthalom

Ásotthalom

1:20000

CsTFSz

e: Dunás V. Imre

pk: Makra Péter

Novai György

Paszt György

eb: Jenovai Klára

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú, egyéni

127 fő

10 kategória

1977. nov. 20.

(együtt a Csongrádi Kupával)

Mártély

Ányási-sziget

1:20000

CsTFSz

e: Dr. Felföldi Károly

pk: Kalmár János

Paszt György

eb: Dr. Sindely Pál

C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós,

normáltávú, egyéni

45 fő

6 kategória

1978. jun. 4.

Gödöllő

Margita

1:20000

CsTFSz

e: Bódy László

pk: Horváth András

Petró Géza

eb: Vékony Andor

B, C fokozatú, országos, minősítő, nappali, egyfordulós, normáltávú,

3x1 fős egyéni-csapatv.

67 fő

6 kategória

1979. jun. 17.

Pilisvörösvár

Nagyszénás

1:20000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Varga László

Csorba József

eb: Varga Lászlóné

B, C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

35 fő

5 kategória

1980. okt. 26.

Lakitelek

Szikra

1:20000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Dr. Felföldi Károly

Novai György

eb: Fekete Kálmán

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

140 fő

8 kategória

1981. márc. 29.

Csengele

Kömpöc

1:15000

CsTFSz

e: Bódy László

pk: Dr. Felföldi Károly

eb: Csorba József

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

231 fő

15 kategória

1982. márc. 28.

Jakabszállás

Kisasszony-erdő

1:20000

CsTFSz

e: Dr. Felföldi Károly

pk: Dr. Sindely Pál

eb: Novai György

B, C fokozatú, országos, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

192 fő

12 kategória

1983. márc. 19.

Kunfehértó

Jánoshalma

1:15000

CsTFSz

e: Bódy László

pk: Nagyné Jenovai K

Dr. Felföldi Károly

eb: Novai György

B, C fokozatú, országos, kiemelt (piros pontos), minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

262 fő

13 kategória

1984. márc. 18.

Ásotthalom

Ásotthalom

1:15000

CsTFSz

e: Bódy László

pk: Csonka Antal

Szarvas Judit

Kaszaki József

eb: Gádzserné

Kotogány Ilona

B, C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

147 fő

12 kategória

1985. márc.31.

Ásotthalom

Ásotthalom

1:15000

CsTFSz

e: Gádzserné Kotogány

Ilona

pk: Arnold Gyula

Pálfi Csaba

Rácz Miklós

Riesing József

eb: Lippai Zoltán

B, C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

182 fő

8 kategória

1986. márc. 15.

Ópusztaszer

Ópusztaszer

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Arnold Gyula

Dr. Felföldi Károly

eb: Mendei Árpád

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

190 fő

13 kategória

1987. márc. 28.

Ásotthalom

Ásotthalom (nyugat)

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Dr. Felföldi Károly

Gion János

Pálfi Csaba

eb: Mendei Árpád

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

213 fő

9 kategória

1988. márc. 26.

Balotaszállás

Balotaszállás (dél)

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Pálfi Csaba

Dr. Felföldi Károly

eb: Mendei Árpád

B, C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

147 fő

12 kategória

1989. márc. 25.

Fülöpjakab

Kisasszony-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Skultéti Zoltán

Dr. Felföldi Károly

eb: Mendei Árpád

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

257 fő

17 kategória

1990. márc. 24.

Fülöpjakab

Kisasszony-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Gudlin Péter

pk: Csorba József

Skultéti Zoltán

Dr. Felföldi Károly

eb: Kovács István

B, C fokozatú, országos, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

213 fő

17 kategória

1991. máj. 11.

Ásotthalom

Gárgyán-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Mátrai Róbert

Dr. Felföldi Károly

eb:Bódyné Szarvas Judit

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

126 fő

13 kategória

1992. ápr. 4.

Jakabszállás

Kisasszony-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Dr. Felföldi Károly

eb: Kovács István

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

187 fő

14 kategória

1993. márc. 27.

Fülöpjakab

Kisasszony-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Kovács István

eb: Dr. Felföldi Károly

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

200 fő

16 kategória

1994. márc. 19.

Ásotthalom

Gárgyán-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Vass Zoltán

pk: Szencz Attila

eb: Engi Imre

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

145 fő

14 kategória

1995. márc. 25.

Fülöpjakab

Kisasszony-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Felföldi Károly

pk: Dr. Felföldi Károly

eb: Kovács István

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

156 fő

14 kategória

1996. márc. 30.

Ásotthalom

Gárgyán-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Kovács István

eb: Riesing József

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

151 fő

11 kategória

1997. márc. 16.

Ópusztaszer

Ópusztaszer

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Kovács István

eb: Gádzserné

Kotogány Ilona

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

170 fő

13 kategória

1998. márc. 14.

Ópusztaszer

Ópusztaszer

1:15000

CsTFSz

e: Gádzserné Kotogány

Ilona

pk: Csonka Antal

Rácz Sándor

eb: Nagyné Jenovai K

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

129 fő

12 kategória

1999. márc. 27.

Ásotthalom

Gárgyán-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Csonka Antal

pk: Kovács István

eb: Rácz Sándor

B, C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

114 fő

11 kategória

2000. márc. 25.

Ásotthalom

Gárgyán-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Rácz Sándor

eb: Kapitány András

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

112 fő

13 kategória

2001. márc. 24.

Ópusztaszer

Ópusztaszer

1:15000

CsTFSz

e: Rácz Sándor

pk: Csonka Antal

eb: Kapitány András

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

144 fő

11 kategória

2002. márc. 23.

Zsana

Eresztő-puszta

1:15000

CsTFSz

e: Csonka Antal

pk: Gádzserné

Kotogány Ilona

Nagyné Jenovai K

eb: Rácz Sándor

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

120 fő

14 kategória

2003. márc. 22.

Kelebia

Kolbászsor (észak)

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Felföldi Károly

pk: Pásztor Imre

eb: Novai György

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

87 fő

15 kategória

2004. márc. 27.

Kelebia

Kolbászsor (kelet)

1:15000

CsTFSz

e: Csonka Antal

pk: Forrai Gábor

Forrai Miklós

eb: Bódy László

B, C fokozatú, területi, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

101 fő

10 kategória

2005. ápr. 10.

Sándorfalva

Homoki-erdő

1:10000

CsTFSz

e. Bódy László.

pk: Bódy László

eb: Bódyné Szarvas

Judit

C fokozatú, megyei, minősítő, nappali,

egyfordulós, normáltávú,

egyéni

23 fő

3 kategória

2006. márc. 25.

Kelebia

Kolbászsor

1:15000

CsTFSz

e. Dr. Tóth Imre

pk: László Károly

Kapitány András

eb: Rostás Irén

B, C fokozatú, területi, regionális rangsoroló, nappali, egyfordulós, normáltávú, egyéni

99 fő

15 kategória

2007. márc. 31.

Ruzsa

Kállay-erdő

1:15000

CsTFSz

e: Dr. Tóth Imre

pk: Rostás Irén

Kapitány András

eb: László Károly

B, C fokozatú, területi, regionális rangsoroló, nappali, egyfordulós, normáltávú, egyéni

92 fő

12 kategória

2008. márc. 22.

Hódmezővásárhely

Szabadság-tér

1:4000

Hódmvhelyi TC

e: Vörös Endre

pk: Forrai Miklós

eb: Forrai Gábor

B, C fokozatú, területi, regionális rangsoroló, nappali, egyfordulós, középtávú, egyéni

83 fő

14 kategória

 

logo1